Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad är spekulativ design

Spekulativ design innebär att använda fantasin för att få nya perspektiv på komplexa problem och framtida utmaningar. Där klassiska designers ofta jobbar med form, rör spekulativ design de största frågorna i samhället. Metoden används för att skapa en kreativ diskussion om alternativa lösningar.

spekulativ design.png

Bilden visar en spekulativ prototyp som föreställer framtiden för hållbar tillverkning. Den illustrerar tanken att slutanvändaren kan bidra med sin egen energi, tid eller arbete i produktionen av ett plagg.  Tre andra exempel på spekulativ design är Platsannonser från framtiden, Kärndialog och Klimatframtid. 

Platsannonser från framtiden

Framtidsdesignern Leah Zaidi visade de trender vi ser nu genom platsannonser från framtiden. Hon menar att framtidens jobb inte bara kommer vara AI och autamtion, utan också en kamp mot klimatförändringarna, för ett jämställt och rättvist samhälle. Hennes jobbannonser var

  • Återskapare. Denna återskapar förlorade arter.
  • Verklighetsrehabiliterare. Denna hjälper personer som fastnat i den virituella världen tillbaka till verkligheten.
  • Sanningsprövare. Denna reder ut vad som är sant och vad som är falskt i ett samhälle med fake news och deep fake. 
  • Social intelligens-ingenjör. Denna tar fram algoritmer för att skapa ett socialt och emotionellt intelligent samhälle med hållbarhet och rättvisa. 
  • Livsförverkligande programmerare. Denna programmerar ditt smarta hem och din teknik för att hjälpa dig optimera och förverkiga dig själv. 
  • Moralkodare. Denna hackar våra gener så att vi blir mer medmänskliga.
  • Skogsvärd. Denna offrar sig själv för att låta kroppen fungera som värd för alla små organismer som saknar mat och livsrum i en skog utan biologisk mångfald. 
  • Utrotningsguide. Denna guidar turister på för att se arter och platser innan de är borta för evigt. 

Se alla annonser i ursprungsversion med förklaring 

Kärndialog

Projektet Kärndialog vill skapa en öppen miljö för att diskutera kärnklyvning och utmana rådande uppfattningar om risk. Deltagarna får delta i en tebjudning där de bjuds på en ätbar, men radioaktiv, gulkaka. Gulkaka kallas också en viktig ingrediens i beredningen av uranbränsle för kärnreaktorer.

Genom formen tebjudning och den självupplevda erfarenheten av radioaktivitet möjliggörs diskussioner om tekniken och dess biprodukter snarare än debatt om lösningar. Projektet vill åstadkomma konkreta förslag på hur biprodukter, främst överskottsvärme och varmvatten, kan gynna samhällen som bor i närheten av reaktorerna.

Se bilder från projektet

Klimatframtid

Klimatframtid är ett projekt där nästa generation föreställer sig framtidens klimatåtgärder genom spekulativ design. Ett framtidsscenario var att vi (om ingenting görs för att förbättra klimatet) i stadskärnor med förorenad luft kan behöva luftbås. Ett luftbås är ett bås med ren luft som står utställt där luftkvalitén är särskilt dålig, för att invånarna ska kunna gå in och andas frisk luft. 

Klimatframtids webbplats

Begreppet spekulativ design

Termen spekulativ design myntades av Anthony Dunne, professor och chef för designinteraktionsprogrammet vid Royal College of Art, och Fiona Raby, professor i industriell design vid University of Applied Arts i Wien. De två populariserade konceptet i sin bok, Speculative Everything: Design, Dreaming, and Social Dreaming.

Senast uppdaterad 19 januari 2022

Statistik för sidan