Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidsprototyper – när framtiden kommer på besök i nutiden

Just nu pågår ett projekt där Vinnova genom nya metoder försöker förstå och visualisera föremål från en möjlig framtid. Tillsammans med designers och visionärer vill vi skapa design som stimulerar till dialog kring åt vilket håll vi ska, och hur vi tar oss dit.

Projektet går ut på att skapa framtidsprototyper. Framtidsprototyper är föremål från framtiden, på besök i nutiden som syftar till att skapa tankar, känslor och diskussion kring vilket samhälle vi vill ha i framtiden och hur vi bäst tar oss dit. Prototyperna ska designas av kreatörer och ska vara utvecklade och placeras ut i relevanta miljöer - för att uppleva, tänka och samtala kring till hösten 2022.Ingen kan förutspå framtiden, men vi har alla ett ansvar att vara med och forma den

- Ingen kan förutspå framtiden, men vi har alla ett ansvar att vara med och forma den framtid vi vill ha, säger Anja Melander, en av projektledarna. Med framtidsprototyper vill vi bidra till att de som ska leva och verka i en viss miljö, det kan vara i staden, i trafiken, i fabriken eller i vården, känner sig delaktiga i och får möjlighet att forma sin framtid. Dessutom hoppas vi att framtidsprototyper som verktyg blir ett sätt att inspirera och driva på utveckling i den riktning vi önskar på bred front.

Vägen till en framtidsprototyp

En framtidsprototyp börjar med att förstå var vi är på väg. Genom att analysera omgivningen försöker vi förstå vad den kan säga om framtiden. Det kan till exempel ske genom intervjuer, dataanalys och/eller workshops. Genom att prata med personer från olika bakgrunder, miljöer och som är verksamma i olika sammanhang får vi en bredare och mer objektiv bild av framtiden – och kan fånga upp så kallade svaga signaler.

- Vi i arbetsgruppen har själva börjat ta för vana att spana om framtiden, och det är intressanta att notera hur man genom lite träning lättare kopplar på förmågan att se saker i sin vardag som signaler om en möjlig framtid, säger Anja Melander.

I projektet genomför också intervjuer med de främsta tänkarna inom olika områden för att få förståelse för deras perspektiv. Utifrån teman som är viktiga för en omställd värld kommer vi därefter, med hjälp av några av Sveriges främsta visionära tänkare, samt kreatörer, att bygga fysiska prototyper som kan visualisera designade produkter från framtiden. Det kallas spekulativ design och är ett sätt att hjälpa oss att tänka mer långsiktigt, inkludera fler perspektiv, ifrågasätta våra egna sanningar och tillsammans forma nya processer för beslutsfattande.

Under arbetet blir vi coachade av Elliot Montogomery, lärare vid Parsons School of Design och även grundare av Extrapolation Factory, en av är världens främsta organisationer inom spekulativ design.

Framtidsprototyper - verktyg för att fatta medvetna beslut

Målet med projektet är att arbetet med spekulativ design och framtidsprototyper ska bli verktyg för att kunna fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar omställning. Vi ser verktygen som en möjlighet att hitta nya sätt att visualisera och bjuda in allmänheten till att forma det Sverige vi vill ha.

Vill du delta? - läs mer om finansiering

Delta i projektet

Vi söker organisationer eller aktörer som vill vara med i resan. Om man vill komma i kontakt med oss – som en del i projektet eller bara för att veta mer, tveka inte att höra av dig till framtid@vinnova.se

Senast uppdaterad 25 januari 2022

Statistik för sidan