Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidsområden

Vinnova driver ett aktivt framsynsarbete, där vi etablerar verktyg och processer för att bli bättre på att förstå och visualisera en möjlig framtid. Ett viktigt syfte är att engagera och mobilisera aktörer mot en hållbar utveckling. Ett annat viktigt syfte är att identifiera nya innovativa tekniker och arbetssätt - där Sveriges innovationsmyndighet kan spela en roll.

Vad är framsyn?

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att forma framtiden – och inte bara låta den hända.  Det handlar inte om att förutspå framtiden, det kan ingen göra, utan om att utifrån den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om möjliga framtider. Med hjälp av dem kan vi ta de beslut idag som formar vår morgondag så som vi vill.

I Vinnovas framsynsarbete arbetar vi datadrivet och identifierar mönster baserade på signaler – både från våra egna rapporter och ansökningar och genom analyser från andra aktörers  i världen som arbetar med signalinhämtning och analys. Vi har även kvalitativ dialog med aktörer i världen som ligger långt framme inom framsynsarbete. På så sätt kan vi se när till exempel förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster är på väg att växa fram. Utifrån vad som är viktigast för den nödvändiga omställning vi står inför väljer vi ut områden där vi ska skapar fördjupade scenarier.

Ett sätt att arbeta med scenarier är framtidsprototyper. Framtidsprototyper kan skapa engagemang, hjälpa oss att identifiera vilket samhälle vi vill ha och skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Därför jobbar vi med framsyn

De globala utmaningarna är stora, samtidigt som samhällsutvecklingen går allt snabbare. För att kunna ta de modiga beslut som krävs - behövs verktyg som kan hjälpa oss förstå vad som väntar framöver. För att kunna hantera omställningar och nya utmaningar behöver Vinnova, precis som övriga aktörer i innovationssystemet, bli bättre på att förstå framtiden.

Med hjälp av framsyn kan Vinnova fatta mer strategiska beslut och vara förberedda på olika möjliga händelser i framtiden, och hur man ska hantera dem. Det är en kraft vi inte utnyttjar idag. Därför vill vi utforska hur vi som myndighet arbetar bäst med dessa verktyg, och hur vi kan samarbeta med andra aktörer för att få så mycket utväxling som möjligt.

Organisationer som arbetar med framsyn

Följande organsiationer inspireras vi av i vårt framsynsarbete. På deras webbplatser kan du lära dig mer och få konkreta tips på hur du kan arbeta. 

Sök finansiering inom området

Kalender

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Joakim Skog

Områdesledare

+46 8 473 32 32

Senast uppdaterad 24 januari 2022

Sidansvarig: Joakim Skog

Statistik för sidan