Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Detta är FFI

Utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för en hållbar tillväxt i Sverige och för ett hållbart samhälle. FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år, där staten står för hälften av finansieringen. Pengarna går uteslutande till forskning, innovation och utveckling, med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

Detta är FFI

FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG - Fordonskomponentgruppen).

Samarbetet är viktigt. Genom FFI har kunskap byggts upp hos industrin, universitet, högskolor och forskningsinstitut, och lösningar utvecklade inom samarbetet har implementerats och accepterats av både användare och av samhället.

FFI och dess samarbetspartners står för 11 procent av Sveriges totala varuexport och för 12 procent av svensk industris investeringar. Samtidigt bidrar FFI med kunskap till hela teknikindustrin via akademin, instituten och leverantörer inom flera olika industrisektorer, och står bakom satsningar som resulterat i att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet.

FFI:s vision är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter​.

Detta har FFI hittills bidragit till

Under åren 2009-2019 har FFI:s bidrag till samhället varit omfattande. Sedan starten har 920 genomförda projekt lett till närmare 500 doktors- och licentiatexamina, samt drygt 2 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Under denna FFI:s första programperiod (2009-2019) har samarbetet lett till fördjupad samverkan och samsyn, en stärkt konkurrenskraft och relevans inom fordonsindustrin samt ökad kompetens, kunskap och vetenskaplig kvalitet inom fordonsstrategisk forskning och innovation.

Under perioden har 159 resultat från avslutade FFI-projekt introducerats på marknaden. 141 projektresultat har använts inom utredningar, tillståndsärenden och i politiska beslut. Utöver detta har 584 projektresultat överförts till andra, avancerade projekt för vidare utveckling.

Nu, i början den andra programperioden (2020–2030) växlar vi upp. För att klara hållbarhetsutmaningarna behövs en total omställning av vägtransportsektorn och av fordonsindustrin, och det är därför FFI finns.

Styrelse och kansli

Styrelsen i FFI består av ledamöter från både staten och fordonsindustrin:    

  • Malin Persson, ordförande
  • Helene Niklasson, AB Volvo
  • Kristian Abel, Volvo Personvagnar
  • Tony Sandberg, Scania
  • Fredrik Sidahl, FKG
  • Mattias Bergman, BilSweden
  • Peter Engdahl, Energimyndigheten
  • Agneta Wargsjö, Trafikverket
  • Andreas Netz, Vinnova

FFI har sitt kansli hos Vinnova.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Linda Svanhed

Programchef FFI

+46 8 473 30 65

Senast uppdaterad 30 december 2021

Statistik för sidan