Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delprogram och strategiska satsningar

Största delen av budgeten för FFI (75 procent) går till innovationsprojekt inom delprogram som involverar nationella och globala aktörer. Just nu pågår arbetet med att utveckla delprogram som ska stärka upp specifika områden under 2022 och framåt.

Delprogram inom FFI

Inom FFI finns fyra delprogram. 

Safe automated driving

Säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande

Fokus på att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom automatisering och nya affärsmodeller.

Circularity

Fordonstillverkning med ett miljömässigt livscykelperspektiv

Fokus på att minimera klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan kopplat till tillverkningen av fordon.  

Zero emissions

Fossilfria och elektrifierade fordon med dess infrastruktur

Fokus på hållbarhet och att minska kostnaderna för dagens elfordon, samt stödja utvecklingen så att allt fler tunga fordonsslag kan köras på el eller annat fossilfritt drivmedel.

Integrated services

Integrerade varu- och persontransportlösningar för det hållbara och jämlika samhället

Fokus på innovationer, transportlösningar och delade tjänster kopplade till traditionella systemgränser och relevanta samhällsomställningar.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Linda Svanhed

Programchef FFI

+46 8 473 30 65

Senast uppdaterad 29 december 2021

Statistik för sidan