Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ansöka och rapportera inom FFI

Alla delprogram och satsningar inom FFI följer samma ansökningsprocess med ett undantag. Här hittar ni de mallar ni behöver för att ansöka.

Så ansöker ni inom FFI

Ni lämnar in er ansökan elektroniskt genom vår ansökningsportal, Intressentportalen. Undantaget är delprogrammet Energi och miljö där ni söker via Energimyndighetens ansökningsportal.

Innan ni ansöker behöver ni läsa vår instruktion för ansökan. Den beskriver vad ni kan söka för, vilka dokument ni behöver för att ansöka, hur ni fyller i dem och hur vi gör bedömningen. Dokumentet innehåller också information om hur beviljade projekt sedan rapporterar, både under projektets gång och vid projektavslut.

Granskningskriterier

Vi bedömer er ansökan enligt våra bedömningskriterier. Våra bedömningskriterier hittar ni i dokumentet Söka och rapportera inom FFI, bilaga 1. Läs igenom den innan ni skickar in er ansökan.

Stängningsdatum för utlysningar

Våra utlysningar stänger vanligen i början av juni och i början av december.

Projektstart och kommunikation om projektet

Innan projektetet börjar ska parterna sluta ett projektavtal. Vid information om projektet och projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Detta gör du genom att använda FFI:s logotyp.

Mallar till projektstart

Mallar för slutrapportering

Information om rapportering under projektets gång samt slutrapportering finns att läsa i dokumentet Att ansöka och rapportera.

Sök finansiering inom FFI

Finansiering inom energi och miljö

Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöpåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet. Programmet administreras av Energimyndigheten.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Linda Svanhed

Programchef FFI

+46 8 473 30 65

Senast uppdaterad 17 januari 2022

Statistik för sidan