Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan och forskning - för framtiden

För att klara hållbarhetsutmaningarna krävs en total omställning av både vägtransporter och av fordonsindustrin. Därför finns samarbetet FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation. Med siktet inställt på ett hållbart samhälle driver och finansierar FFI forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Vi arbetar varje dag mot målet att Sverige och världen ska överbrygga stora utmaningar och genomföra den nödvändiga omställningen. FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Vi gör skillnad.

På gång inom FFI

Sök fi­nan­sie­ring­ i­nom F­FI

Mot ett hållbart samhälle

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, har sedan starten 2009 bidragit till att industri, akademi, institut och myndigheter i samverkan har kommit långt i kunskapsutvecklingen inom flera fordonsrelaterade teknikområden.

Sedan FFI grundades har vi finansierat över 900 projekt, där över 500 organisationer har deltagit och bidragit. Många av dessa projekt är avgörande för Sveriges möjlighet att möta de utmaningar som ligger på vägen mot ett framtida hållbart samhälle. Därigenom har FFI också påverkat industrins investeringsbeslut och sannolikt tidigarelagt introduktion av nya, miljöanpassade tekniker.

I ett hållbart samhälle behövs säkra och hållbara vägtransporter, men transporternas negativa påverkan måste minska radikalt. För att vi ska lyckas i vår strävan behöver många hjälpas åt.

Även om omställningen har börjat, är vi inte i närheten av nå målen. Tempot måste öka.

FFI arbetar nu metodiskt för att skapa en ny programagenda för 2020–2030 och inleder nästa steg med nya satsningar och en ny färdplan i mars 2022.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Linda Svanhed

Programchef FFI

+46 8 473 30 65

Senast uppdaterad 21 januari 2022

Sidansvarig: Linda Svanhed

Statistik för sidan