Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avdelningschef Joakim Appelquist

Globala företag, EU-projekt och nära samarbeten med länder som Brasilien, Kina, Indien och Japan. Vardagen på Vinnova är synonym med att jobba internationellt. Det vet Joakim Appelquist som är chef på Vinnovas avdelning för internationellt samarbete.

"Det finns ingen på Vinnova som inte jobbar internationellt"

Som Sveriges innovationsmyndighet jobbar Vinnova för att främja och stärka svensk  innovation och forskning, ett uppdrag som sker i nära samverkan med omvärlden. Joakim Appelquist arbetar som avdelningschef på den internationella avdelningen och berättar om en stimulerande, spännande och global arbetsplats.

Berätta om er avdelning!
– Vi är totalt 20 medarbetare och jobbar främst inom två områden. Det ena är EU:s program för forskning och innovation där vi hjälper svenska företag att ansöka om EUanslag. Det andra är att stimulera svenska företag och forskare till samarbeten med framväxande ekonomier och marknader, främst Brasilien, Kina och Indien. Vi jobbar även med Japan som är väldigt starka på specifika nischer som är intressanta för Sverige. Sedan har vi också börjat titta på samarbeten med länder som Sydkorea, Sydafrika och Kanada.

Vilka internationella karriärmöjligheter finns det på Vinnova?
– Det finns ingen på Vinnova som inte jobbar internationellt. Forskningsvärlden är väldigt internationaliserad och många svenska företag är globala. Därför är även hela Vinnovas verksamhet global.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från ditt internationella arbete?
– En sak som är viktig när du jobbar internationellt är att veta vad du vill, här kan vi svenskar bli bättre. Motparten har ofta en tydlig vision om vad de vill få ut av ett samarbete. En annan lärdom är att målsättningarna ofta är ganska lika i olika länder, det är bara uppfattningarna om vägen dit som kan variera. Viktigt är också att lyssna och känna in läget, i slutändan handlar allt internationellt arbete om människor och relationer.

Vad är roligast med att jobba på Vinnova? 
– Att få vara med i arbetet med internationella innovationsfrågor och att driva utvecklingen
av nya initiativ och samarbeten. Det är väldigt spännande att få vara med och ta svenska företag och svensk forskning ut i världen och att skapa nya nätverk. Vinnova är en
fantastisk och stimulerande arbetsplats med väldigt kompetenta medarbetare.

Senast uppdaterad 10 augusti 2018

Statistik för sidan