Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Programledare Cathrine Åsklint

Cathrine Åsklint bytte jobbet på en start up mot att hjälpa andra start ups. När Vinnova annonserade efter någon som kunde jobba med Vinnovas inkubatorprogram sökte Cathrine jobbet och sedan i mars 2015 arbetar hon på myndigheten. I rollen som programledare är hennes främsta uppgift att stötta inkubatorverksamheter som i sin tur ska få innovationer att blomstra.

"Jag har alltid gillat innovativa idéer och att jobba med dem."

Programledare för inkubatorverksamhet, vad innebär det?
– Till att börja med är en inkubator helt enkelt en miljö där du får hjälp som företagare. Vi vill göra de redan duktiga inkubatorerna till fullfjädrade experter på sina olika områden, allt från spel- till life science och textilinkubatorer. Bland annat hanterar jag utlysningarna, förenklat en slags audition som gallrar fram de små och medelstora företagen som har de mest lovande innovationsprojekten.  

Du har själv jobbat på start up-företag, varför sökte du dig till Vinnova?
– Jag har alltid gillat innovativa idéer och att jobba med dem. Vinnova är unikt då jag får jobba med innovation på ett nationellt och samhällsutvecklande plan. Som myndighet har vi resurserna att göra skillnad på riktigt. Tillväxt och jobb är andra nyckelord när vi stöttar ett företag. Det är också viktigt att företagets affärsidé visar internationell potential.

Innovation är på tapeten överallt i näringslivet, vad är Vinnovas roll?
– Vi är främst viktiga på grund av de tidiga faserna vi jobbar i. Vi är beredda att lägga resurser på ett bra projekt i ett tidigare skede än några andra. Det finns en hög risk i skedet vi går in i, och traditionella investerare kan inte garanteras avkastning på en eventuell investering. Vinnova vill se innovativa projekt realiseras och har inga egna vinstintressen då Vinnovas pengar betalas ut som bidrag. Det innebär att vi kan stötta projekt ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Ni har infört ett aktivitetsbaserat kontor, varför?
– Fördelarna är många när vi kan välja var vi kan sitta efter vad vi arbetar med. Förut hade vi små kuber vilket inte var yteffektivt då våra medarbetare reser mycket i jobbet. Nu har vi ett modernt och snabbrörligt kontor vilket matchar Vinnovas arbetssätt väldigt väl. Vi vill leva som vi lär och andas innovation – även genom våra lokaler.

Senast uppdaterad 27 november 2019

Statistik för sidan