Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra anställningsvillkor

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Därför erbjuder vi bland annat förmånlig föräldraledighet, friskvård och flexibla arbetstider.

Friskvård

Vi vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Därför erbjuder vi bland annat två timmar friskvård per anställd och vecka, samt en friskvårdspeng på 3000 kronor per år som du får använda på valfri träningsform.

Flexibla arbetstider

Med flexibla arbetstider ger vi dig chansen att själv planera din arbetstid för att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Du har även tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna arbeta utanför kontoret.

Förmånlig föräldraledighet

Vi erbjuder även ett flexibelt arbetstidsavtal, för att du lättare ska kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan förkorta din arbetstid fram till och med barnet fyllt tolv år, och vid föräldraledighet lämnar Vinnova föräldrapenningtillägg så att du erhåller 90 % av din lön under 360 dagar.

Pensionsavtal

Som medarbetare på Vinnova omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Semesterdagar

Vinnova har generösa semestervillkor där antalet semesterdagar styrs av din ålder. Är du exempelvis över 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar.

Ersättning för sjuk- och hälsovård

Vinnova ersätter helt de kostnader för läkemedel som är receptbelagda och som omfattas av högkostnadsskyddet. Vissa delar av kostnaderna för annan hälso- och sjukvård ersätts också.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du undrar något.

Johan Lundholm

HR-partner/HR-controller

+46 8 473 30 51

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan