Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur kan vi förändra medborgares resvanor?

Digitalt ons 6 okt 2021 kl. 13:00-14:00

Utan omfattande beteendeförändringar hos medborgare klarar vi inte de uppsatta klimatmålen. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur offentlig sektor kan arbeta för att människor ska förändra invanda resebeteenden.

För att nå hela vägen till klimatmålet om att transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent år 2030 så måste vi satsa på insatser som bryter invanda beteenden på vardagsnivå. Utveckling av klimatneutrala och transporteffektiva lösningar är nödvändigt. Men det krävs också omfattande förändringar i beteende för att vi ska lyckas resa hållbart. Ungefär en tredjedel av de utsläppsminskningar som krävs för att nå målet beräknas komma från förändrade beteenden. Här har offentlig sektor en nyckelroll att spela för att förenkla för medborgarna att välja hälsosamma och hållbara resealternativ.

På seminariet diskuterar beteendeexperten Niklas Laninge (PBM) och Maria Stenström (ansvarig för mobilitets- och beteendefrågor på Agenda 2030-sekretariatet) varför och hur offentlig sektor kan arbeta med beteendeförändring.

Ramboll presenterar rykande färska resultat från en kartläggning och delar med sig av sina rekommendationer riktade mot offentlig sektor.

Därtill presenterar vi två nya Vinnova-finansierade projekt som har målet att förändra resvanor hos medborgare.

Varmt välkommen!

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 8 oktober 2021

Statistik för sidan