Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Vi utvecklar just nu den här delen av webbplatsen. För mer information om Horisont 2020, gå till vår ordinarie webbplats.

Horisont 2020 (vinnova.se)