Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Press release

Satsning på ledande innovationsmiljöer i Värmland, Östergötland och Västra Götaland

Published: 15 November 2018

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

- För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behövs innovation och vi måste ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Nu har Vinnova tagit beslut om att finansiera tre nya initiativ med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Följande innovationsmiljöer får finansiering:

DigitalWell Arena, Värmland
Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt öka kvalitet och kostnadseffektivitet.
Processledare: Jeanette Köster, Compare

Agtech 2030, Östergötland
Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.
Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet

Klimatledande Processindustri, Västra Götaland
I Västsverige finns merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och
Sveriges största kemiindustrikluster. Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.
Processledare: Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park

 

Fakta om Vinnväxt
Syftet med programmet är att skapa hållbar tillväxt i regioner genom utveckling av internationellt attraktiva innovationsmiljöer inom specifika styrkeområden. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv ska vara en integrerad del i arbetet. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.

Frågor?

Andrea Råsberg

Acting Head of department

+46 8 473 31 59

Last updated 15 November 2018

Page statistics