Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Enhetschef Laurent Saunier

Jobbet på Vinnova får enhetschef Laurent Saunier att känna tillit till framtiden. – Varje dag känner jag mig väldigt hoppfull om att vi faktiskt kommer lösa de stora frågorna som vi ser debatteras i samhället. Hans avdelning tar sig an framtidens utmaningar inom hälsa, och nu söker de en ny medarbetare.

”Här finns möjlighet att påverka samhället på riktigt”

Laurent Saunier. Foto: Stefan Bohlin

Efter 15 år inom näringslivet, bland annat på General Electric Healthcare, började Laurent Saunier som enhetschef på Vinnova. Det var möjligheten att få kombinera innovation med långsiktiga förändringar för samhället som lockade och det nya jobbet har inte gjort honom besviken. Tvärtom.

– På mina tidigare arbetsplatser har jag från flera håll sett hur viktigt just långsiktighet är för innovation och att man behöver ta ett större grepp. Där är statens roll viktig för det handlar inte bara om företagens innovation utan lika mycket om forskning och kompetensförsörjning och hur samhällets strukturer kan ta hand om innovationerna. När jag såg annonsen för jobbet på Vinnova tänkte jag, wow, här finns en myndighet som sysslar med just detta, att genom samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi hitta lösningar för samhället.

Vad är din roll på Vinnova?

 – Jag är enhetschef på avdelningen hälsa. Vi skapar förutsättningar så att samhällets möjligheter inom hälsa kan möta näringslivets utmaningar. Vi ser också till att forskningsresultat tillämpas och sprids. Jobbet för mig innebär i praktiken många möten där jag försöker knyta olika sorters kompetens till en större kontext. Aktuellt just nu är till exempel digitalisering inom vården. Artificiell intelligens och DNA-baserade diagnoser händer idag, men vi skickar fortfarande kallelser per post. Här handlar det inte bara om nya produkter utan om att öka hela systemets förändringstakt.

Vad är största skillnaden mellan att jobba inom näringslivet och på en myndighet?

– Att målen med verksamheten är annorlunda och tidsperspektivet. Inom näringslivet är det generellt kortare puckar med kvartalsrapporter som milstolpar. Det är också mer fokus på mätbara resultat och det är tydligt vilka kunderna är. Vilken samhällseffekt Vinnova bidrar med är svårare att mäta och vilka våra kunder är kan också bli otydligt. Vi jobbar för en förbättrad hälsa för alla Sveriges medborgare men skattebetalarna är också våra uppdragsgivare. Företagen är viktiga skattebetalare och samtidigt våra kunder. 

– Förankringen är också mycket viktigare inom en myndighet. Vi ansvarar ju inför tio miljoner medborgare och inte några tusen aktieägare. Det är mycket en fråga om balans, att hålla drivet så att saker händer och samtidigt förankra.

Det låter svårt?

– Det kan vara utmanande och ibland bli både split och spagat för att kunna stå på båda benen och förena bägge sidor. Det är å andra sidan det som är bäst med jobbet, att omvandla stora samhällsutmaningar till lösningar och vara med att skapa framtidens Sverige.

Hur lyckas Vinnova med det?

– Det första som slog mig när jag började på Vinnova var att alla medarbetare var så makalöst kompetenta. Här finns också en fantastisk samarbetskultur och en innovativ arbetsmiljö som både vårt aktivitetsbaserade kontor och sättet att arbeta bidrar till.

Last updated 11 August 2020

Page statistics