Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ChaseOn

ChaseOn samlar forskare från akademi, industri och offentlig sektor för att bedriva forskning på antennsystem för kommunikation, sensorsystem, transport och medicinsk teknik.  

Vi står inför stora samhälleliga utmaningar inom hälsovård, livsmedel, energi, miljö, sociala klyftor och säkerhet. En del av lösningar till dessa utmaningar är baserade på avancerade trådlösa system, det vill säga teknik som bygger på antennsystem. Dessa system behöver förbättra prestanda och detta utan att öka kostnader och med bibehållen eller minskad energi- och resursförbrukning.

Forskningsprogrammet ChaseOn består av fem inbördes beroende projekt, vilka har formulerats gemensamt av akademi, industri och offentlig sektor för att adressera konkreta industriella och offentliga behov. Parternas deltagande i flera projekt och centrets samarbetsstrukturer säkerställer att synergier mellan projekten utnyttjas till fullo.

Forskningen skapar till exempel snabbare mobilsystem, säkrare självkörande bilar, bättre diagnos och behandling av cancer, effektivare rymdantenner, med mera. Stor vikt kommer att läggas på att nyttiggöra centrets resultat för att förbättra utbildningsprogram, utveckla offentlig sektor, samt stärka industrins konkurrenskraft och därigenom skapa nya arbetstillfällen och investeringar i Sverige.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2021

Kontakt

Projektledare: Erik Ström, Chalmers,  erik.strom@chalmers.se

Handläggare Vinnova: Adela Saavedra Granholm, adela.saavedragranholm@vinnova.se

Last updated 28 February 2020

Page statistics