Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Långsiktig plan för att hantera zikaviruset

Projektet ska hitta och fylla kunskapsluckor kring zikaviruset. Samtidigt bygger man upp ett hållbart latinamerikanskt nätverk för bättre beredskap mot infektionssjukdomar i framtiden.

Organisation i Sverige: Umeå universitet 
Kontaktperson: Karl-Erik Renhorn 
Deltagande länder: Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Frankrike, Korea, Kuba, Nederländerna, Schweiz, Senegal, Storbritannien och USA 
Område i Horisont 2020Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horisont 2020 grant agreement NO 734584.

Läs mer om projektet på ZikaPLANs webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics