Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bättre kommunikation mellan medborgare och myndighet med teknik

Projektet har utvecklat en mobil kommunikationsteknik som bidrar till att underlätta och förbättra kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.

Organisation i Sverige: Thundermaps AB 
KontaktpersonMike Steere 
Deltagande länder: Sverige och USA
Område i Horisont 2020: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen och SME-Instrumentet 
Horisont 2020 Grant agreement No: 684092

Fler projekt inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics