Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vattenrenare som kan förbättra jordbruket i östra Afrika

Projektet genomförde en förstudie för att kunna lansera Solvattens vattenrenare på jordbruksmarknaden i östra Afrika.

Organisation: Solvatten AB 
KontaktpersonPetra Wadström 
Deltagande land: Sverige 
Område inom Horisont 2020Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror och SME-Instrumentet 
Horisont 2020 Grant agreement No: 673583

Läs mer om projektet på Solvattens webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics