Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Robot hjälper brandmän när sikten är dålig

Projektet SmokeBot har utvecklat mobila robotar för att assistera brandkår vid sök- och räddningsuppdrag under svåra förhållanden där begränsad sikt råder på grund av rök eller damm.

Organisation i Sverige: Örebro universitet 
KontaktpersonAchim Lilienthal 
Deltagande länder: Storbritannien, Tyskland och Österrike 
Område inom Horisont 2020Informations- och kommunikationsteknik 
Horisont 2020 Grant agreement No: 645101

Läs mer om projektet på SmokeBots webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics