Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

BioArctic behandlar ryggmärgsskada

Regenerativ behandling av fullständig ryggmärgsskada - Spinal Cord Injury (SCI).

Svensk organisation: BioArctic AB 
Kontaktperson
Mats Holmquist 
Deltagande länder: Danmark och Finland
Område i Horisont 2020:Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horizon 2020 Grant agreement No: 643853

Läs mer om projektet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics