Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nya metoder och programvara för superdatorer

Projektet har utvecklat systemmetoder och programvara för att klara de biljontals beräkningar som hanteras i superdatorer.

Organisation i Sverige: Umeå universitet 
KontaktpersonLennart Edblom 
Deltagande länder: Sverige, Frankrike och Storbritannien 
Område i Horisont 2020Framtida och ny teknik  
Horisont 2020 Grant agreement No: 671633

Läs mer om projektet på NLAFET:s webbplats (på engelska)

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics