Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utveckling av solceller

Projektet utvecklade och testade nanobaserade tandem-solceller i solpaneler.

Svensk organisation: Lunds universitet 
Kontaktperson: Magnus Borgström 
Deltagande länder: Frankrike, Nederländerna, Schweiz och Tyskland 
Område i Horisont 2020Säker, ren och effektiv energi 
Horisont 2020 Grant agreement No: 641023

Läs mer om projektet på Nano-Tandems webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics