Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bättre infrastruktur för kriser och katastrofer

Projektet ska utveckla och förbättra den europeiska infrastrukturen för kriser och katastrofer genom att implementera verkliga exempel av pan-europeisk betydelse.

Organisation i Sverige: RISE Research Institutes of Sweden
KontaktpersonDavid Lange 
Deltagande länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Portugal och Storbritannien 
Område i Horisont 2020Säkra samhällen 
Horisont 2020 Grant agreement No: 653390

Läs mer om projektet på IMPROVERs webbplats (på engelska)

Fler projekt inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics