Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Optimala processer i industri och kraftverk

Projektet FUture DIrections för Process industry Optimazition (FUDIPO) har utvecklat lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras i framtiden.

Organisation i Sverige: Mälardalens högskola 
KontaktpersonErik Dahlquist 
Deltagande länder: Nederländerna, Spanien, Turkiet, Tyskland och Österrike 
Område i Horisont 2020: Nanoteknik, material, bioteknik & ny produktionsteknik 
Horisont 2020 Grant agreement No: 723523

Läs mer om projektet på FUDIPOs webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics