Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DREEAM - energismart renovering av bostadshus

Projektet tog fram och utvecklade strategier för att renovera stora bostadshusområden så energi- och kostnadseffektivt som möjligt.

Svensk organisation: Chalmers tekniska högskola 
Kontaktperson
Izabela Kurkowska 
Deltagande länder: Belgien, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
Område i Horisont 2020Energy Efficient Buildings 
Horisont 2020 Grant agreement No: 680511

Läs mer om projektet på DREEAMs webbplats (på engelska)

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics