Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Behandling av medfödd benskörhet

Projektet BOOSTB4 (Boost Brittle Bones Before Birth) utvecklade en avancerad medicinsk produkt för att behandla Osteogenesis imperfecta – medfödd benskörhet innan födsel.

Organisation i Sverige: Karolinska institutet
KontaktpersonLilian Walther Jallow
 
Deltagande länder: Tyskland, Nederländerna och Storbritannien 
Område i Horisont 2020Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horisont 2020 Grant agreement No: 681045

Läs mer om projektet på BOOSTB4:s webbplats (på engelska) 

Fler projekt finansierade inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics