Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Adaptiv interaktion ger säkrare vägar

Projektet har tagit fram system för adaptiv interaktion mellan förare och fordon. Det gör väganvändningen säkrare och effektivare.

Organisation i Sverige: Statens väg- och transportforskningsinstitut 
KontaktpersonAnna Anund 
Deltagande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland. 
Område i Horisont 2020Smarta, gröna och integrerade transporter 
Horisont 2020 Grant agreement No: 688900

Läs mer om projektet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Fler projekt inom Horisont 2020

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics