Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Möt några innovativa projekt

Sverige har deltagit i flera projekt inom Horisont 2020. Bli inspirerad av några exempel på lyckade projekt som svenska aktörer koordinerat.

Fler svenska projekt

Alla svenska projekt som har fått finansiering finns i EU-kommissionens webbapplikation EU Results. Vill du veta mer om de olika delprogrammen eller har andra frågor, är du välkommen att kontakta någon av våra nationella kontaktpersoner.

Sök efter svenska projekt i EU Results (på engelska)

Våra kontaktpersoner för alla delar av Horisont 2020

Last updated 18 February 2021

Page manager: Ida Berglund

Page statistics