Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Joint Programming Urban Europe

Konkurrensen mellan världens städer blir hårdare och hårdare, oavsett om det handlar om handel, industri, turism, arbetskraft eller investeringar. Därför måste våra städer förvandlas till mer hållbara, motståndskraftiga och attraktiva platser om de ska kunna konkurrera på en global arena.

Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe grundades 2010 för att adressera dagens globala urbana utmaningar. Ambitionen var och är att utveckla en europeisk forsknings- och innovationshub om stadsrelaterade frågor och att lägga grund för europeiska lösningar genom koordinerad forskning.

JPI Urban Europe välkomnar alla med en drivkraft och vilja att förbättra staden i det 20:e århundradet. Programmets uppgift är att koppla samman offentliga myndigheter, civilsamhället, forskare, innovatörer, näringsliv och industri och därigenom skapa en ny kontext för forskning och innovation. Programmet erbjuder både experimentella zoner och långsiktig forskningsinfrastruktur i vid bemärkelse. Programmets mission är att utveckla kunskap, verktyg och plattformar för dialog om urban transformation.

En strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA) har tagits fram i programmet för att identifiera och komma överens om prioriteringar för forskningen och att definiera gemensamma implementeringsinstrument. Målet med agendan är att påvisa den mångfald av forsknings- och innovationsbehov som finns i Europa rörande urbana och regionala frågor. En ny strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA 2.0) antogs 2019 som är mer anpassad till Agenda 2030 och EU:s urbana agenda.

I JPI Urban Europe samlas 13 länder som medlemmar och ytterligare 7 länder deltar som observatörer. Fler länder har sedan möjlighet att delta vid särskilda aktiviteter. Inom JPI Urban Europe har länderna tillsammans koordinerat en rad olika utlysningar och sammankomster (policykonferens, samlingar för olika utlysningar, AGORA, etc.).

Läs mer om programmet på JPI Urban Europes webbplats (på engelska). 

Läs mer om tidigare och kommande utlysningar JPI Urban Europes webbplats (på engelska). 

Frågor?

Annika Bergendahl

Strategic Area Lead Sustainable Built Environments

+46 8 473 30 21

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics