Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

EU-samarbete inom råmaterialområdet

ERA-MIN3 är ett europeiskt samverkansprogram, ERA-NET Cofund, inom råmaterialområdet som syftar till att koordinera och främja forskning och innovation på området för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot cirkulär ekonomi. ERA-MIN3 samlar regionala och nationella finansiärer i och utanför Europa, däribland Vinnova.

ERA-MIN 2 täcker hela värdekedjan för råmaterial (sustainable exploration, exploitation, processing, substitution of critical raw materials and resource efficient production to short-term economic feasible and low environmental impact recycling).

Metaller och mineral är mycket viktiga för europeisk ekonomi, inte minst när det gäller utvecklandet av nya miljövänliga tekniker. Europeiska industrier använder stora mängder råmaterial varje dag. Trots detta utgör EU:s produktion av dessa råvaror endast ca 3 % av den totala världsproduktionen. Det stora importberoendet gör Europas industri sårbar vilket även framhålls i EU:s ”Raw materials initiative, RMI”.

Det finns ett behov av forskning och innovation i hela värdekedjan för mineraliska råvaror, samt en bättre koordination av denna forskning på europeisk nivå.

Läs mer på ERA-MIN3:s webbplats (på engelska).

Last updated 18 February 2021

Page manager: Ida Berglund

Page statistics