Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Clean Sky

Clean Sky, är ett offentligt-pivat partnerskapet (Public Private Partnership) inom EU för miljövänligare flygtransporter. I programmet deltar små och medelstora företag, universitet och forskningscentrum samt ledande flygteknikstillverkare.

Målet med Clean Sky är att utveckla banbrytande teknik för att minska flygtransportsystemets effekter på miljön och att stärka konkurrenskraften för EU:s flygtransportsektor. Forskningsprogrammet ska göra flygresor mer miljövänliga genom att uppmuntra flygteknikstillverkarna att utveckla och producera miljövänliga produkter.

Clean Sky:s webbplats

Frågor?

Johan Rignér

Programme manager

+46 8 473 30 74

Last updated 18 February 2021

Page manager: Ida Berglund

Page statistics