Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Active Assisted Living Programme

AAL (Active and Assistive Living) är ett EU-program som inriktar sig på den åldrande befolkningens behov för ett liv utan begränsningar. Samtidigt vill man stärka Europas industri inom informations- och kommunikationsteknik.

Vinnova har varit med och aktivt finansierat projekt inom AAL sedan starten 2008. Sedan 2015 är Vinnova endast passiva medlemmar och finansierar inte projekt. AAL kommer att utvärderas nästa gång 2020, efter det kommer Vinnova eventuellt att lyfta frågan om aktivt medlemskap igen.

AAL:s webbplats

More Years Better Life

More Years Better Life, MYBL är ett annat EU-program inom hälsområdet som drivs från FORTE. Programmet stöder satsningar för äldre personers hälsa och välbefinnande genom användandet av olika slags teknologier, design av den sociala och fysiska miljön samt tillgänglighet till möjligheter för lärande. Vinnova kommer, tillsammans med FORTE, att delta som medfinansiär till projekt under 2017. För mer information hänvisar vi till FORTEs hemsida.

Frågor?

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics