Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Resurser och tips när man arbetar med jämställdhet

Här hittar du en tankeväckande film och kan ta del av verktyg och fallstudier kring hur projekt har arbetat med jämställdhet.

En bra början för fördjupad kunskap om betydelsen av jämställdhet, köns- och genusperspektiv i forskning och innovation kan vara att se den här filmen från Gender net:

Film: European Research Area Networks video på kunskapsplattformen 

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Programme Manager

Sophia Ivarsson

Programme Manager

+46 8 473 31 60

Last updated 8 September 2020

Page statistics