Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sverige som big science nation

Internationellt framgångsrik forskning är beroende av avancerade forskningsanläggningar. I dag har Sverige egna forskningsinfrastrukturer som ESS, och MAX IV utanför Lund och SciLifeLab i Stockholmsregionen. Därutöver finns ett stort antal internationella forskningsanläggningar runt om i världen som Sverige är med och finansierar. Det behöver vi som litet land dra nytta av.

Att Sverige fortsätter att vara ett land som prioriterar forskning och innovation är avgörande för vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling. Som ett litet land behöver vi prioritera finansiering, samordning, utveckling och användning av den storskaliga forskningsinfrastrukturen och dess ekosystem. Forskningsinfrastruktur bidrar med stora värden till samhälle och näringsliv.

För att Sverige ska få ut det fulla värdet av dessa investeringar behövs åtgärder på flera områden. Vi behöver framför allt engagera leverantör- och användargrupper och göra det lättare för dem att nyttja och komma i kontakt med forskningsanläggningar i Sverige och internationellt.

Frågor?

Kontakta oss för frågor och ytterligare information.

Natasa Pahlm

Programme Manager

+46 8 473 31 95

Maria Öhman

Programme manager

+46 8 473 31 89

Last updated 15 November 2021

Page statistics