Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

iHubs Sweden

iHubs Sweden är en samverkansplattform med grund i de initiativ som etablerats runt om i landet genom Vinnväxt. iHubs Sweden finansieras av Vinnova.

När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt både på aktörs- och systemnivå. Detta vill iHubs Sweden bidra till.

iHubs Sweden hjälper initiativen att förbättra sina förutsättningar för innovation genom att:

  • Stärka attraktiviteten mot globala företag
  • Kartlägga och katalysera initiativens erbjudanden
  • Skapa nya förutsättningar för initiativens långsiktiga professionalisering
  • Visa på hur initiativen inspirerar mångfald och hållbarhet
  • Ge förutsättningar för en nationell samverkansplattform
  • Stärka internationella samarbeten

 

Besök iHubs webbplats

Last updated 14 July 2021

Page statistics