Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnväxt skapar innovation i regioner

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Sök finansiering

Frågor?

Göran Andersson

Programme Manager

+46 8 473 30 83

Last updated 8 December 2021

Page statistics