Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ekosystem för innovativa företag

Företag med stark innovationsförmåga är avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft.

För att de ska kunna växa och utvecklas med Sverige som bas så måste det svenska ekosystemet erbjuda dem internationellt attraktiva och konkurrenskraftiga förutsättningar för förnyelse och omställning mot ett hållbart samhälle.

Dessutom måste stödfunktionerna i ekosystemet bli mer transparenta, inkluderande och sammanhängande från regional till nationell nivå.

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Last updated 6 December 2021

Page manager: Glenn Gran

Page statistics