Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Artificiell intelligens - AI

Artificiell intelligens (AI) har stor potential att hjälpa oss att möta några av vår tids stora samhällsutmaningar, som att behandla kroniska sjukdomar och bekämpa klimatförändringar.

Användning av AI skapar möjligheter till effektivisering i både offentlig sektor och inom näringslivet, ger nya affärsmöjligheter och är i många fall avgörande för vår framtida konkurrenskraft.  

Vinnova bidrar till att accelerera utveckling och användning av AI inom områden som är viktiga för Sverige eller där vi kan inta en internationell tätposition. Vi har nu särskilt fokus på AI för att möta klimatutmaningen, AI-lösningar för svenska språket och användning av AI för ökad jämställdhet.

AI Sweden - a national AI center

An important step for the development of AI in Sweden is AI Sweden - a national center for applied AI research and innovation. The purpose is to accelerate the application of AI by sharing knowledge and data, co-locating competence and running project of national interest.

AI Sweden consists of several geographical nodes. In 2019, nodes opened in Gothenburg, Örebro and in southern Sweden. Since January 2020 there is also a node in Stockholm. More nodes are planned. Vinnova has decided to invest SEK 100 million on AI Sweden 2020-2024.

What is Artificial Intelligence?

There is no widely accepted definition of artificial intelligence (AI). In essence, AI is about digital technology that enables automated information processing and decision-making without human intervention.

One way to define AI is the ability of a machine to mimic intelligent human behavior. Artificial intelligence is also the area of science and technology that is about studying, understanding and developing machines with intelligent behavior.

Seek funding within AI

Questions?

If you have questions about investments in artificial intelligence please do not hesitate to contact us.

Daniel Rencrantz

Director, Head of division

+46 8 473 31 84

Last updated 10 September 2021

Page statistics