Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en ökad effektivitet i industriell produktion genom ökad användning av automatiseringsteknik.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik

Who can apply?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut

How much can you apply for?

Högst 5 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 50 procent av projektets totala budget ska finansieras av konsortiet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik. Projekten ska skapa lösningar för kostnadseffektiv automatisering, eller lågkostnadsautomatisering. Med kostnadseffektiv automatisering menar vi i den här utlysningen automatisering av tekniska moment i olika produktionsprocesser samt automatisering av ingenjörs- eller kontorsarbete inriktat mot produktion.

  Effektmålen för utlysningen är ökad konkurrenskraft, användning automatisering både för tekniska processer och tjänster, ökad kostnadseffektivitet, användning digitala tekniker samt stärkning av social och ekologisk hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

  Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 377 93 75

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 308 88 38

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Reference number 2017-05553

  Page statistics