Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Med den här utlysningen vill vi ta fram nya kunskaper och metoder som kan tillämpas i metallindustrins arbete med varaktig kompetensförsörjning. Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som bidrar till att trygga framtidens kompetensförsörjning inom metallindustrin.

Who can apply?

Relevanta aktörer, varav minst en projektpart är ett företag från metallindustrin.

How much can you apply for?

Högst tre miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vänder oss till projekt tar fram kunskap och metoder som stärker industrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning. Förhoppningen är att projekten ska belysa olika aspekter av varaktig kompetensförsörjning och att projektportföljen ska innehålla frågeställningar kring såväl studie- som arbets- och övriga livsvillkor.

  Vi kan även finansiera projekt som kompletterar eller förstärker nyttan av pågående insatser och aktiviteter. Vi beviljar högst 60 procent av projektets stödberättigande kostnader

  Exempel på projektinriktningar är:

  • Undersöka och studera effekter, orsaker och beteenden som påverkar arbetstagares olika karriärval. Det kan exempelvis inkludera val av utbildning och arbetsgivare eller varför man valt att lämna en viss arbetsgivare.
  • Undersöka och studera vilka faktorer som påverkar bilden av metallindustrin som en attraktiv arbetsgivare, hur de kan påverkas och förändras.
  • Analysera frågor kopplade till metallindustrins rekryterings-bas, till exempel kvalifikationskrav kontra kompetensbehov, i termer av bland annat mångfald, jämställdhet, förändrat kompetensbehov.

  Vi vänder oss till projekt bestående av till exempel företag, kommuner, regionala eller nationella organisationer, forskningsorganisationer eller nätverk av dessa. Minst en projektpart ska vara ett företag från metallindustrin.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Annika Zika-Viktorsson

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 30 59

  Jennica Broman

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: ansökningsstöd

  +46 73 923 52 63

  Reference number 2017-05078

  Page statistics