Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Individrörlighet för innovation

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet är att öka kunskapsspridningen och möjligheten att bygga nya långvariga relationer.

The offer in brief

What can you apply for?

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna

Who can apply?

Disputerade lärare och forskare eller forksnings- och utvecklingspersonal

How much can you apply for?

Max 300 000 kronor

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova erbjuder finansiering till:

  • disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut
  • forknings- och utvecklingspersonal inom privat, offentlig eller ideell verksamhet

  Bidraget ska ge möjlighet för personen att röra sig till annan organisation under tre månader. Rörligheten ska ha som mål att nå ny eller förnyad samverkan mellan organisationerna och kan ske nationellt eller internationellt; till eller från Sverige. Det kan handla om lön och resekostnader. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period på 18 månader.

  Syftet med finansieringen är att öka samverkan mellan akademin och andra delar av samhället.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I det här erbjudandet riktar vi oss till disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut eller personer inom privat, offentlig och ideell verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling- eller innovationsarbete.

  Finansieringen kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna. Det kan endast avse en individ. Indirekta kostnader är tillåtna om det är rutin vid den egna organisationen, men endast inom det maximala bidragsbeloppet 300 000 kronor.

  Till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas bidragen av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  +46 8 473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 10

  Reference number 2017-04722

  Page statistics