Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, industrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Closed for application

Funding for staff exchange and artificial intelligence (AI)
Closed 2 October 2018

The Swedish innovation agency Vinnova offers funding up to 300,000 SEK for short-term staff exchange in the field of artificial intelligence. The application deadline is 2 October 2018.

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Closed 27 April 2018

Tre månaders finansiering för att personer inom forskning och innovation ska få arbeta i en ny sektor.

Individrörlighet för innovation
Closed 27 February 2018

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation för att öka samverkan och kunskapsspridning.

Individrörlighet: Vistas i en annan organisation
Closed 4 October 2017

Vi finansierar kostnader för forskare och utvecklingspersonals vistelse i annan organisation eller sektor än hemmaorganisationen.

Pröva en ny sektor
Closed 22 May 2017

Tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska kunna arbeta i en annan sektor än sin nuvarande.

Last updated 25 April 2022

Reference number 2015-05904

Page statistics