Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

EURIPIDES² – smarta elektroniska system

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom smarta system. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

The offer in brief

What can you apply for?

Smarta elektroniksystem, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, byggsätt och produktintegrering inom elektronik.

Who can apply?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt företag ska delta.

How much can you apply for?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets kostnader. Vanligtvis finansierar vi från ett par miljoner upp till ca 25 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad.

  Vi finaniserar inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när ett projektet har fått sin projektansökan godkänd av EUREKA nätverket.

  1. Först skickar ni en ansökan till EURIPIDES² (inte till Vinnova). Ansökan  kan antingen vara en första skiss, en så kallad Project Outline, eller en fullständig ansökan, Full Project Proposal.

   Ansökan brukar först vara i form av en första skiss, men det är tillåtet att skicka in en fullständig ansökan direkt.

  2. Om ni har skickat in en skiss meddelar EURIPIDES² om ni ska skicka in en fullständig ansökan. Ni får då förslag på eventuella förbättringar av ansökan.

   Om ni har skickat in en fullständig ansökan får ni reda på om EURIPIDES² har godkänt projektet och gett det en så kallad label.

  3. Om er ansökan har fått label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.

  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar EURIPIDES² om?

  EURIPIDES² är ett innovationskluster för smart elektronik. Klustret EURIPIDES² är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

   

   

  Ansökan

  Ansökan sker på EURIPIDES² webbplats. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Reference number 2017-01607

  Page statistics