Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Skapa en ny publikation 

Allt du behöver veta för att kunna lägga upp en publikation på vinnova.se.

Grundinnehållet 

Nya publikationer läggs upp genom att skapa en ny publikationssida under behållaren Publikationer. På sidan ska ett antal uppgifter fyllas i. Enklast är att utgå från en tidigare publikation och "inspireras" av dessa uppgifter. 
 
Exempel: https://www.vinnova.se/EPiServer/CMS/?language=sv#context=epi.cms.contentdata:///34260&viewsetting=viewlanguage:///sv  
 
Förhoppningsvis har den materialansvarige de flesta av de uppgifter som behövs. 

Om ingen vet var uppgifter finns 

Om det inte går att hitta uppgifter så finns nedan förslag på hur många uppgifter kan tas fram. 
 
ISBN:  
Endast Vinnova rapport behöver ISBN. Kontrollera internt vem som har användarkonto hos https://isbn.kb.se/ . Be sedan denne person att hämta ut ett nytt nummer eller gör det själv.  
 
ISSN:  
Det är alltid samma ISSN-nummer.  
För Vinnova rapport: 1650-3104 
För Vinnova information: 1650-3120  
 
Serie:  
Tre olika serier: VR – Vinnova rapport,  VI – Vinnova information,   VA – extern information.  
 
En rapport skapad av Vinnova (VR) är generellt  sett skapad kring ett visst område medan information (VI) är en publikation som beskriver själva Vinnova. 
 
Serien blir då VR, VI eller VA följt av årtal följt av ett löpnummer. Exempel "VR 2018:3". Löpnumret får man kolla upp själv genom att filtrera ut årets publikationer på söksidan och se vad den senaste har för löpnummer. 
 
Diarienummer: 
Erhålles via registratorn vinnova@vinnova.se . 
 
Kategorier: (under fliken "kategoriinställningar") 
Välj lämpliga kategorier genom att ögna igenom publikationen. 

GetImage (2).png

Bilder på en publikation 

Alla publikationer ska ha en omslagsbild. Dessa placeras under "För alla webbplatser \ Bilder \Publikationer". De bilder som ligger idag är ofta 283 x 400px eller 300 x 465px. En ratio kring 1:1.5. Bilderna är oftast av typen PNG. 
 
Det är lämpligt att också lägga upp en bild under Metabild (SEO) och under Puff-fliken. 
 
Eböcker 
Om publikationen finns som ebok ska en länk skrivas in till denna ebok. Exempel: https://publector.org/publication/Effektanalys-av-Vinnvaxt-programmet 
 
Trycksak som kan beställas 
Om publikationen finns som en beställbar trycksak ska en länk till beställningssidan visas. Exempel: https://www.nj.se/produkt/9789187537479. 
 
I detta fall ska också ett pris anges. 

Lite mer om publikationer 

En publikation på webbplatsen är ett officiellt material, ofta i formen av en trycksak, en PDF eller en ebok. Den går att ladda ner eller i eb-oksfallet, titta på. Trycksaker går också att beställa. 

GetImage (3).png

Besökaren kan hitta dessa genom Google, internsöken eller via söksidan Publikationer och e-böcker https://www.vinnova.se/om-oss/publikationer-och-ebocker/. Vid första visningen visas det publikationer som valts ut som Rekommenderade på söksidan. GetImage (1).png

 

 

 

Last updated 5 July 2019

Page manager: Webbredaktören

Page statistics