Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Skapa en mikrosajt

Vår webbplats är uppbyggd av många så kallade mikrosajter. Mikrosajter är mindre sajter som vänder sig till en viss målgrupp eller hanterar ett specifikt ämnesområde. Mikrosajter skapas och fungerar på ett litet annorlunda sätt an vanliga webbsidor.

Last updated 1 November 2021

Page manager: Hanna Fritzell

Page statistics