Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Publicera en ansökningsomgång

Vi berättar hur du som redaktör publicerar en ansökningsomgång på webben och hur du som handläggare skapar en ansökningsomgång i Effekta som importeras till vinnova.se

En ansökningsomgång eller AO kan ha någon av följande status:

 • Preliminär
 • Kommande
 • Öppen
 • Stängd

Om en annonserad AO inte beslutas innan första dagen i den månad den ska öppna, kommer den tas bort från öppna data och därmed avpubliceras på webben. När den sedan beslutas måste webbredaktören gå in och återpublicera sidan manuellt.

Så här publiceras en ansökningsomgång

 1. Utlysningsansvarig mejlar webblådan att AO:n är skapad i Effekta och ska publiceras. All kommunikation med handläggaren ska ske via webbredaktörs-lådan.
 2. Webbredaktören letar reda på AO:n med namn eller diarienummer i Powerslice. Om du inte får träff, kolla för säkerhets skull i öppna data. Finns den där har den inte hunnit importeras till Episerver än. Om den inte finns, fråga utlysningsansvarig om den är publicerad i Effekta.
 3. Webbredaktör kontrollerar att det finns rubrik, ingress, treklöver samt kontaktperson, och publicerar sidan på svenska och engelska (se instruktion).
 4. Webbredaktören meddelar utlysningsansvarig att utlysningen är publicerad och bifogar länk för kontroll.
 5. Om något från Effekta inte stämmer, gör en ny manuell import. Saknas dokument eller datum, ta bort alla datum eller dokument, publicera sidan, och gör sedan en ny manuell import. Saknas ansökningsknappen, kontrollera att utlysningstexten är satt som viktigt dokument i Effekta.

  Har du återkommande problem med Effekta, prata med webbansvarig innan ni gör manuella importer så att vi kan rätta ett riktigt problem. 

Last updated 1 November 2021

Page statistics