Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Våra översättningsverktyg

Vi använder Sven, vårt översättningsverktyg, och en upphandlad översättningsbyrå för översättningar.

Med hjälp av vår översättningsgadget kan man översätta flera typer av sidor med AI, till exempel standardsidor, kalendersidor, AO-sidor och nyhetssidor. Maskinöversättningen är kopplad till Vinnovas lexikon.  

Lägg till översättningsgadget

I resursfönstret kan du lägga till en gadget som heter "översätt innehåll till engelska". Tryck på kugghjulet och välj "Lägg till gadget".gadget.PNG

Välj "översätt innehållet på en sida".

översätt2.PNG

Gadgeten kommer läggas till längst ned i resursfönstret.

Använd översättningsgadget

Översättningsgadgeten har två funktioner:

  1. Översätt - skapar ett nytt översttt utkast. 
  2. Simulera med rapport - skapar en rapport som visar vilka texter på sidan som kommer översättas (ingen översättning kommer göras). 

widget.PNG

När du vill göra en översättning går du till den svenska sidan och trycker på "Översätt" i gadgeten. Sedan kan du växla till den engelska versionen under fliken webbplatser, eller högst upp på sidan  i det grå fältet. engelska.PNGöversättning3.PNG

Förutom texten och blocken på sidan kommer även puff-text och SEO-text att översättas. För att den engelska sidan ska synas behöver du publicera den precis som vanligt. 

Disclaimer

När du använder översättningsfunktionen kommer det automatiskt hamna en disclaimer högst upp på sidan. 

disclaimer.PNG

Om du gör manuella ändringar i texten måste du ta bort denna disclaimer, eftersom texten då inte längre räknas som maksinöversatt. Gå in under fliken Inställningar på den engelska sidan och ändra från "maskinöversatt" till "manuellt översatt" så försvinner disclaimern. 

översättning4.PNG

Övriga resurser för översättning

Översättningstjänsten SVEN

På intranätet kan du hitta Vinnovas översättningstjänst SVEN. Den baseras på Google Translate, men med Vinnovas lexikon som bas. Texten kommer också anonymiseras så att inte namn, epost och telefonnumer skickas till Google.

Översättning via byrå

Allmän information om översättning hittar du på intranätet. Om du är kommunikatör och vill beställa en översättning från Semantix kan du mejla webbredaktor@vinnova.se för att få våra beställningsuppgifter.

Läs mer om översättning

Här kan du läsa mer om principerna för hur vi översätter innehåll på vår webbplats.

Last updated 20 November 2019

Page manager: Webbredaktören

Page statistics