Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Webbplatsens sidtyper och block

Vinnovas webbplats består av flera olika sidtyper som i sin tur är uppbyggda av flera olika delar (så kallade block). Dessa block kan sättas ihop i oändliga kombinationer.

Detta är en sammanställning av alla sidtyper och block som används på webbplatsen. 

Sidtyper på webbplatsen

Vi har listat alla sidtyper på webbplatsen och delat in dem i fem områden: redaktionella sidtyper, Effekta-sidtyper, ReachMee-sidtyper, söksidtyper och funktionssidtyper. För varje sidtyp finns ett exempel på en sådan sida länkad.

Redaktionella sidtyper

Våra redaktionella sidtyper består av hundratals redaktionella sidor. Sidorna består av mycket olika innehåll och skapas, redigeras och raderas löpande av våra redaktörer. För alla redaktionella sidtyper finns det många exempel, förutom startsidan som det bara finns ett exemplar av. 

Sidtyper som genereras av Effekta

Sidor som har med våra utlysningar eller bidragsärenden att göra skapas automatiskt genom data från Effektas api:er. Sedan kan de kompletteras med redaktionellt material av redaktörer. 

Sidtyper som genereras av ReachMee

Våra lediga tjänster skapas automatiskt genom api:t från vår HR-portal ReachMee. De kan kompletteras av redaktör, men det görs sällan.

Söksidtyper

Våra söksidor används för att besökaren ska kunna få en översikt över och filtrera bland en viss typ av innehåll. Våra söksidor finns bara i ett exemplar på vår webbplats. De redigeras sällan.

Funktionssidtyper

Våra sidtyper för webbfunktioner används för att ge specifik webbinformation. Dessa finns bara i ett exemplar styck. De redigeras sällan.

Block på webbplatsen

Vi har många olika slags block på vår webbplats. Vissa används mycket; andra nästan inte alls. 

Textblock

Textblocket används på hela webbplatsen i många olika kombinationer.

Exempelbild på ett textblock

Egenskaper i textblocket: 

 • Rubrik
 • Text
 • Möjlighet att lägga till grafiska element

Rubrikblock

Används framför allt i längre puffflöden där vi behöver dela in puffar med rubriker eller locka vidare till mer läsning genom läs mer-länkar. På startsidan använder vi till exempel många rubrikblock.

Rubrikblock som rubrik:

Exempelbild på ett rubrikblock med rubrik

Rubrikblock som läs mer-länk:

Exempelbild på ett rubrikblock med läs mer-länk

Egenskaper i rubrikblocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Rubriklänk

Informationsblock med bakgrund

Exempel på ett informationsblock

Används för att lyfta information som behöver en annan utformning, exempelvis faktarutor. Har dock inte en utvecklad editor, det vill säga texten kan till exempel inte radbrytas, fetas eller kursiveras. 

Egenskaper i informationsblocket:

 • Rubrik
 • BlockInfoText
 • Länkurl
 • Länktext

Puffblock

Det enklaste sättet att skapa en puff är att dra in en sida i en puffyta. Men när du behöver skapa en puff för en extern sida eller använda ett filmklipp som en puff använder du ett puffblock.

Exempelbild på puffblock

Egenskaper i puffblocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Bakgrundsbild för blocket
 • Storlek
 • Bakgrundsfärg
 • Länkurl
 • Videoreferens

Treklöverblock

Används bara på ansökningsomgångs-sidor.

Bildexempel på treklöverblocket med kortinformation

Egenskaper i treklöverblocket:

 • Titel x 3 lämnas oftast tom – standard hämtas)
 • Bild x 3 (lämnas oftast tom – standard hämtas)
 • Beskrivning x 3

Lista med viktiga datum-block

Används bara på ansökningsomgångs-sidor. Där är blocket utritat som egenskaper.

Egenskaper i viktiga datum-blocket:

 • Rubrik
 • Text
 •  Lista med datumblock (datumblock)

Märk att tidslinjen i blocket går att stänga av,

Kontaktlista

Används på nästan alla sidor. På flera sidor är blocket inbyggt som egenskaper.

Bildexempel på blocket Kontaktlista

Egenskaper i kontaktliste-blocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Kontaktlista (för att lägga in kontaktpersonblock)

Länkblock

Används flitigt. På flera sidor är blocket inbyggt som egenskaper. 

Bildexempel på länkblock

Egenskaper i länkblocket:

 • Rubrik
 • Länklista

Dokumentlista

Inbyggd på ansökningsomgångssidan som egenskaper. Går inte att använda på andra sidor.

BIldexempel på dokumentlista

Egenskaper i dokumentlistblocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Dokumentlista

Form container (formulärblock)

Används bara på ansökningsomgångssidan, oftast på liknande ställe i anslutning till textblock.

Bildexempel på formulärblock

Egenskaper i Form container-blocket:

 • Form title
 • Descirption
 • Confirmation message
 • Display mennsage after form submission
 • Form element (varje fråga + slutknapp)

Bildblock

Bild kan visas i två bredder: fullbredd och kolumnbredd.

Bildexempel på ett bildblock

Egenskaper i bildblocket:

 • Bild
 • Alternativ mobilbild
 • Visa i smalare format
 • Bildtext
 • Alternativ text

Slideshow

Används för att visa upp flera bilder att bläddra mellan. Används mycket lite.

Bildexempel på ett slideshow-block

Egenskaper i slideshowblocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Lista med bilder
 • Beskrivningar till bilder

Videoblock

Används främst på ansökningsomgångssidor och kalenderhändelser. Konkurrerar med webbtv-sidor, så tillåter två användningssätt.

Bildexempel på ett videoblock

Egenskaper i videoblocket:

 • Bredd: Full eller halv
 • Titel 1/2
 • Beskrivning 1/2
 • Inbäddningskod 1/2
 • Videoreferens 1/2 (dra in sida)

Dynamiskt AO-listblock

Visar öppna, kommande och annonserade ansökningsomgångar för ett eller flera angivna diarienummer. Används främst på mikrosajter.

Bildexempel på dynamiskt AO-listblock

Egenskaper i dynamiska AO-listblocket:

 • Rubrik
 • Utlysningar (dra in utlysningssidor)
 • Antal ansökningsomgångar
 • Standardbredd

Nyhetslistblock

Används bara i nyhetsrummet men kan även användas för lokala nyhetsflöden på mikrosajter.

Bildexempel på nyhetslistblock

Egenskaper i nyhetslistblocket:

 • Typ av nyhet
 • Rubrik
 • Lokal nyhetskälla
 • Nyhetskategori
 • Visa max antal
 • Fler nyheter, länk
 • Fler nyheter, länktext

Kalenderhändelselistblock

Används på startsidan samt för lokala kalenderlistor på vissa större mikrosajter (FFI och Horisont 2020).

Bildexempel på kalenderlistblock

Egenskaper i kalenderlistblocket:

 • Kalenderhändelsekategorier
 • Rubrik
 • Ingress
 • Lokal kalenderhändelsekälla
 • Visa enbart lokala kalenderhändelser
 • Visa horizontell design
 • Visa max antal kalenderhändelser
 • Fler kalenderhändelser, länktext
 • Stad

Projektlistblock

Används främst på mikrosajter. Om projektsidan har en slutrapport kopplad till sig visas rapporten i denna listning också. 

Bildexempel på ett projektlistblock

Egenskaper i projektlistblocket:

 • Rubrik
 • Ingress för blocket
 • Visa max antal
 • Diarienummer

Blogglistblock

Används för att lista blogginlägg på mikrosajter eller standardsidor.

Steg för steg-block

Används för att kunna fälla ihop steg om det finns mycket information och besökaren behöver kunna få en snabb överblick. 

Blocket finns i två olika utseenden - en mer komprimerad version för ansökningsomgångssidor och ett annst för andra sidor (visas nedan). Bildexempel på ett steg för steg-block

Egenskaper i steg för steg-blocket:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Steglista (stegblock)

Lediga tjänster-block

Används bara på mikrosajten Arbeta hos oss.

Bildexempel på ett lediga tjänster-block

Egenskaper i lediga tjänster-blocket:

 • Rubrik
 • Text
 • Visa istället n dagar tidigare
 • Tackrubrik för prenumeration
 • Tacktext för prenumeration
 • Felrubrik för prenumeration
 • Felmeddelande-text för prenumeration

Twitterblock

Används inte alls på sajten just nu. Dessutom tillhandahåller inte längre Twitter widgets så kan inte användas. 

Egenskaper i twitter-blocket:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Widget ID (finns inte längre)


 

Last updated 1 November 2021

Page statistics