Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Sveriges gruv och leverantörssektor ligger i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och vidare förädling. SIP Swedish Mining Innovation stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Swedish Mining Innovations webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Tidigare ansökningstillfällen

Resurseffektiv och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinnigsindustrin
Stängde 11 november 2021

Vi finansierar projekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan för hållbar gruvdrift och metallutvinning. 

Swedish Mining Innovation: Hållbarhets- och klimatutmaningar inom gruv- och metallutvinning
Stängde 5 november 2020

Finansiering av projekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i Swedish Mining Innovations agenda för hållbar gruvdrift och metallutvinning.

STRIM 2019: Hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri
Stängde 7 november 2019

Finansiering av kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som underlättar för hållbar gruv- och metallutvinning.

Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - 2018
Stängde 7 november 2018

Med denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023

Sidansvarig: Susanne Gylesjö

Diarienummer 2014-00633

Statistik för sidan