Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden:bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning och ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt (FoI) eller innovations- och demonstrationsprojekt (IoD) där grafen eller andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

300 000 - 4 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Vinnovas kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Elisabeth Sagström-Bäck

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 147 83 97

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2019-03424

  Statistik för sidan